Inicio > Definició d’estructures organitzatives i polítiques de compensació
Definició d’estructures organitzatives i polítiques de compensació

Definició de rols: Identifiquem els principals rols de l’organització, les seves missions i funcions, les possibles trajectòries professionals i els seus indicadors clau de resultat.

                                 

Valoració d’estructures organitzatives: Implantem models de valoració de llocs de feina per l’organització, els quals permeten assentar els pilars de les polítiques retributives de la mateixa.

 Volver Atrás